E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


İki Uçlu Bozukluk Ve Tek Uçlu Depresyonda Erken Dönem Uyumsuz Şemalar Ve İşlevsellik

Yağmur SUADİYE DALĞIÇ.

Abstract
Psikopatolojik rahatsızlıklardan duygudurum hastalıklarının yinelemelerle ve bilişsel işlevlerde, yaşam kalitesinde ve sosyal işlevsellikte bozulma ile seyreden hastalıklar olduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı iki uçlu bozukluk (İUB) ve tek uçlu depresyon (TUD) hastalarının, erken dönem uyumsuz şemaları ile işlevselliklerinin ilişkisini incelemektir. Çalışmamız 32 İUB, 28 TUD hastası ile 30 sağlıklı kontrol grubu olmak üzere 90 katılımcıdan oluşmaktadır. Ölçüm araçları olarak İşlevselliğin Genel Değerlendirilmesi (İGD), Young Şema Ölçeği - Kısa Form (YŞÖ-KF) kullanılmıştır.İUB işlevsellik ortalaması, TUD işlevsellik ortalamasından anlamlı olarak daha yüksektir (U=307.00, p =0.012). Kontrol grubunun ise her iki grubun ortalamasından daha yüksek işlevsellik ortalamasına sahiptir ( U=35.50,p<0.001). İUB işlevsellik oranı ile başarısızlık, karamsarlık, sosyal izolasyon, bağımlılık, tehditler karşısında dayanıksızlık ve kusurluluk şemalarıyla anlamlı ve ters yönde ( p<0.05; p<0.01), TUD işlevsellik oranı ile duygusal yoksunluk, karamsarlık, sosyal izolasyon ve tehditler karşısında dayanıksızlık şemaları ile anlamlı ve ters yönde (p<0.01; p< 0.05) ilişki bulunmuştur. Hastaların birbirlerinden farklı oldukları ve işlevsellik düzeyleriyle ilişkili şemalar; İUB hastaları için başarısızlık, bağımlılık, kusurluluk ve TUD hastaları için ise duygusal yoksunluktur.İUB hastalarında zedelenmiş özerklik ve performans ile ayrılma, dışlanma, reddedilme alanlarına işaret eden şemaların işlevsellikleri üzerinde belirleyici olabileceği, TUD hastalarında ise İUB den farklı olarak duygusal ihtiyaçlarının işlevselliklerini etkileyebileceği düşünülmüştür.

Key words: İki Uçlu Bozukluk, Tek Uçlu Depresyon, Erken Dönem Uyumsuz Şemalar, İşlevsellik


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Yağmur SUADİYE DALĞIÇ
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

DALĞIC YS, . İki Uçlu Bozukluk Ve Tek Uçlu Depresyonda Erken Dönem Uyumsuz Şemalar Ve İşlevsellik. JCBPR. 2022; 11(2): 125-135. doi:10.5455/JCBPR.94560


Web Style

DALĞIC YS, . İki Uçlu Bozukluk Ve Tek Uçlu Depresyonda Erken Dönem Uyumsuz Şemalar Ve İşlevsellik. https://www.jcbpr.org/?mno=94560 [Access: January 05, 2023]. doi:10.5455/JCBPR.94560


AMA (American Medical Association) Style

DALĞIC YS, . İki Uçlu Bozukluk Ve Tek Uçlu Depresyonda Erken Dönem Uyumsuz Şemalar Ve İşlevsellik. JCBPR. 2022; 11(2): 125-135. doi:10.5455/JCBPR.94560Vancouver/ICMJE Style

DALĞIC YS, . İki Uçlu Bozukluk Ve Tek Uçlu Depresyonda Erken Dönem Uyumsuz Şemalar Ve İşlevsellik. JCBPR. (2022), [cited January 05, 2023]; 11(2): 125-135. doi:10.5455/JCBPR.94560Harvard Style

DALĞIC, Y. S. & (2022) İki Uçlu Bozukluk Ve Tek Uçlu Depresyonda Erken Dönem Uyumsuz Şemalar Ve İşlevsellik. JCBPR, 11 (2), 125-135. doi:10.5455/JCBPR.94560Turabian Style

DALĞIC, Yağmur SUADİYE, and . 2022. İki Uçlu Bozukluk Ve Tek Uçlu Depresyonda Erken Dönem Uyumsuz Şemalar Ve İşlevsellik. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 11 (2), 125-135. doi:10.5455/JCBPR.94560Chicago Style

DALĞIC, Yağmur SUADİYE, and . "İki Uçlu Bozukluk Ve Tek Uçlu Depresyonda Erken Dönem Uyumsuz Şemalar Ve İşlevsellik." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 11 (2022), 125-135. doi:10.5455/JCBPR.94560MLA (The Modern Language Association) Style

DALĞIC, Yağmur SUADİYE, and . "İki Uçlu Bozukluk Ve Tek Uçlu Depresyonda Erken Dönem Uyumsuz Şemalar Ve İşlevsellik." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 11.2 (2022), 125-135. Print. doi:10.5455/JCBPR.94560APA (American Psychological Association) Style

DALĞIC, Y. S. & (2022) İki Uçlu Bozukluk Ve Tek Uçlu Depresyonda Erken Dönem Uyumsuz Şemalar Ve İşlevsellik. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 11 (2), 125-135. doi:10.5455/JCBPR.94560