A Critical Study of Complex Traumas in Children and Adolescents and Their Absence from the Diagnostic Classification System
1Ankara Yıldırım Beyazıt University, Ankara, Turkey
J Cogn Behav Psychother Res 2023; 12(3): 295-306 DOI: 10.5455/JCBPR.19289
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Complex trauma involves long-term traumatic life experiences that occur early life years and generally occur in the interpersonal field, like sexual abuse, physical violence, bullying, permanent and negative changes in nurture systems, and exposing social violence. Complex traumas become different from single term traumas at many angles by the reasons of both occur in important life terms like childhood and adolescence and also are repetitive in nature and long term. However, this situation is not taken into consideration in diagnosis and treatment processes. This article, it is aimed to critically examine the concept of complex trauma and related concepts. For this reason, this article initially addresses what complex traumas are. Afterward, the DSM-based correspondences of the symptoms seen are discussed. Daha sonra da son zamanlarda konuyla ilgili yürütülen ilgili araştirma bulgularina yer verilmiştir. In this context discussed subjects are respectively: how symptoms seen after complex trauma differentiates as characteristic and quantity from symptoms seen after single trauma, the increase in the rate of corbidity due to the inability to distinguish the concept of complex trauma in diagnostic systems, developmental trauma disorder that developed to capture the sequelae of complex trauma, and related research findings. Finally, possible consequences of deficiency of complex trauma, possible benefits of a diagnosis developed in this direction, and solution suggestions are discussed.


Çocuklarda ve Ergenlerde Kompleks Travmalar ve Tanı Sınıflandırma Sisteminde Yer Almaması Üzerine Eleştirel Bir İnceleme
1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara, Türkiye
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research 2023; 12(3): 295-306 DOI: 10.5455/JCBPR.19289

Kompleks travma, yaşamın erken yıllarında ve genellikle kişilerarası alanda meydana gelen, cinsel istismar, fiziksel şiddet, zorbalık, bakım sistemindeki kalıcı ve olumsuz değişiklikler ile, toplumsal şiddete maruz kalma gibi uzun süreli travmatik yaşam deneyimlerini kapsamaktadır. Kompleks travmalar hem çocukluk ve ergenlik gibi önemli yaşam dönemlerinde meydana gelmesi hem de tekrarlı bir yapıda ve uzun süreli olması nedeni ile tek bir zamanda meydana gelen travmalardan birçok açıdan farklılaşmaktadır. Ancak bu durum tanı ve tedavi süreçlerinde göz önünde bulundurulmamaktadır. Bu makalede, kompleks travma kavramının ve ilişkili kavramların eleştirel biçimde ele alınması amaçlanmıştır. Bu kapsamda ilk olarak kompleks travmaların ne olduğu ve sonrasında görülen semptomların tanı sınıflandırma sistemlerindeki karşılığı ele alınmıştır. Daha sonra da son zamanlarda konuyla ilgili yürütülen ilgili araştırma bulgularına yer verilmiştir. Bu bağlamda sırasıyla ele alınan konular şunlardır: kompleks travma sonrasında görülen semptomların tek bir travma sonrasında görülen semptomlardan nitelik ve nicelik olarak nasıl farklılaştığı; tanı sistemlerinde kompleks travma kavramını ayırt edilmemesi sebebiyle ortaya çıkan eş tanı oranının artması; kompleks travmanın sekellerinin yakalanması için geliştirilen gelişimsel travma bozukluğu ve ilgili araştırma bulgularıdır. Son olarak kompleks travmanın eksikliğinin olası sonuçları, bu doğrultuda geliştirilen bir tanının olası faydaları ve çözüm önerileri tartışılmıştır.