Dialectical Behavior Therapy in the Treatment of Borderline Personality Disorder
1Mardin Artuklu University, Faculty of Letters Department, Mardin, Turkey
J Cogn Behav Psychother Res 2020; 9(2): 148-157 DOI: 10.5455/JCBPR.49540
Full Text PDF

Abstract

Dialectical Behavior Therapy (DBT) is the first and the most studied Cognitive Behavioral Therapy (CBT) approach in the treatment of Borderline Personality Disorder (BPD). It is a modular manualized treatment program developed for suicidal women most of who were noticed to meet the criteria for borderline personality disorder. The theory behind DBT is called the biosocial theory. The theory suggests that biological factors such as being born with an emotionally vulnerable temperament along with social and environmental factors play roles in the development of BPD. DBT attend to the balance of acceptance-based and change-based strategies. This is the “teeter-totter” on which the therapist rests. DBT consists of five modes of treatment, which are the individual therapy, skills training, telephone consultation, therapist consultation team and ancillary treatments. If we think CBT as a technology of change based on the techniques of field of learning, DBT is more like balancing change with acceptance. On the other hand, cognitive modification program applied in DBT is driven from CBT. DBT can be applied to various settings and populations successfully. The main advantage of DBT is its low drop-out rates. Even though more research should be conducted on its generalizability, it proved itself as one of the successful treatments since it has been widely used by therapists with different treatment approaches.


Sınırda Kişilik Bozukluğu Tedavisinde Diyalektik Davranışçı Terapi
1Mardin Artuklu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Mardin, Türkiye
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research 2020; 9(2): 148-157 DOI: 10.5455/JCBPR.49540

Diyalektik Davranışçı Terapi (DBT) Sınırda Kişilik Bozukluğu (SKB) tedavisinde öncelikli olarak ve en çok çalışılan BDT yaklaşımıdır. DBT SKB kriterlerini karşıladığı anlaşılan intihar eğilimi olan kadınlar için geliştirilen modüler ve manuelize edilmiş bir tedavi programıdır. DBT biyososyal teoriye dayanır. Bu teoriye göre, duygusal olarak hassas bir mizaçla doğma gibi biyolojik etmenler ile birlikte sosyal veya çevresel etmenler SKB’nin gelişiminde rol oynar. DBT kabul temelli ve değişime dayalı stratejilerin dengesine dikkat eder. Bu, terapistin üzerinde dengede durmaya çalıştığı bir tahterevalli gibidir. DBT, bireysel terapi, beceri eğitimi, telefonla danışma, terapist danışma ekibi ve yardımcı tedaviler olmak üzere beş tedavi modundan oluşur. BDT’yi öğrenme alandaki tekniklerine dayanan bir değişim yöntemi olarak düşünürsek, DBT daha çok değişimi kabul ile dengeleyen bir tedavi türüdür. Öte yandan, DBT’de uygulanan bilişsel değişim programı BDT’den alınmıştır. DBT, çeşitli ortamlara ve popülasyonlara başarıyla uygulanabilir. DBT’nin en temel avantajı, düşük terapiyi bırakma oranlarıdır. Genellenebilirliği konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, özellikle farklı ekollerdeki terapistler tarafından da yaygın olarak kullanıldığı için başarılı tedavilerden biri olduğunu kanıtlamıştır.