Humor in Psychotherapy
1Ankara University, Ankara, Turkey
J Cogn Behav Psychother Res 2019; 8(3): 190-199 DOI: 10.5455/JCBPR.39012
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Humor, affecting feeling, behavior and physiology of individuals is a phenomenon which takes place in the base of human nature. Absurd and conflicting situations of daily life can be expressed with humor in a relaxing and entertaining way. As a result of studies indicating humor and psychological health are associated, and it is suggested that humor can be used as a therapeutic means in psychotherapy process. It is stated that humor has influences on breaking resistance, decreasing the tension which occurred in therapy and getting the clients to look at events from a different perspective. In this context, in the related literature, it is seen that the concept of humor is described therapeutically, the goals of usage of humor in therapy, its positive effects and the risks of using humor are stated. This review has been done to enlighten the necessity of using humor more efficiently in psychotherapy process while considering the facilitating effects of it. In this context, firstly the definition of therapeutic humor, the practicality of humor for both therapist and client; secondly conceptualization
of humor in terms of psychotherapy theories are explained. It is stressed that humor is not only effective in individual therapy but also in group psychotherapy; although it contains some destructive effects, if used properly it is a means to contribute to healing. Furthermore, the criteria to use humor and the possible risks to be considered are discussed in the frame of literature.


Psikoterapide Mizah
1Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research 2019; 8(3): 190-199 DOI: 10.5455/JCBPR.39012

Bireylerin duygu, düşünce, davranış ve fizyolojisine etki eden mizah insan doğasının temelinde yer alan bir olgudur. Gündelik yaşamda saçma ve çelişkili durumlar mizahla rahatlatıcı ve eğlenceli şekilde ifade edilebilmektedir. Psikoterapi sürecinde ise mizahın psikolojik sağlıkla ilişkili olduğunu ortaya koyan araştırma sonuçları doğrultusunda terapötik bir araç olarak kullanılmasının önerildiği görülmektedir. Mizahın terapi sürecinde özellikle direncin kırılmasını, terapide ortaya çıkan gerilimin azalmasını ve danışanların olaylara farklı bir açıdan bakmasını sağlaması gibi etkilerinin olduğu belirtilmektedir. Bu bağlamda ilgili alanyazında mizah kavramının terapötik olarak açıklandığı, mizahın terapide kullanım amaçlarına, olumlu etkilerine ve kullanım risklerine değinildiği görülmektedir. Bu derleme, mizahın terapi sürecinde kolaylaştırıcı etkileri göz önünde bulundurularak psikoterapide daha etkili bir şekilde kullanılma gereksinimine ışık tutmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda ilk olarak terapötik mizahın tanımı, terapist ve danışan açısından işlevleri, ikinci olarak mizahın psikoterapi kuramları açısından ele alınış şekli açıklanmıştır. Mizahın yalnızca bireysel terapide değil grup psikoterapisinde de etkili bir unsur olduğuna ve birtakım yıkıcı etkiler içermesine rağmen doğru şekilde kullanıldığında iyileşmeye katkı sağlayan bir araç olduğuna değinilmiştir. Bunlarla birlikte mizahın kullanım ölçütleri ve göz önünde bulundurulması gereken riskler alanyazın çerçevesinde tartışılmıştır.