Cognitive Bahavioral Therapy in The Chronic Pain Management
1Department of Algology, Ankara Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Neurology, Ankara Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
3Department of Psychiatry, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Ankara
J Cogn Behav Psychother Res 2017; 6(3): 133-140 DOI: 10.5455/JCBPR.263365
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Pain is a complex experience that is influenced by neurological processes and psychosocial factors, and an important health problem that affects the individual, society, and work force, leading to reduced quality of life and physical activity, and impaired social relations. Many studies have demonstrated the efficacy of cognitive behavioral therapy (CBT) in reducing the severity and frequency of pain, improving pain-induced negative mood, and improving quality of life. The patient’s cognitive coping, cognitive restructuring, problem solving and relaxation skills are improved with CBT. Considering the biopsychosocial pain model and other literature information, chronic pain management should be organized in a multidisciplinary approach.


Bilişsel Davranışçı Terapinin Kronik Ağrı Tedavisindeki Yeri
1Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Algoloji Kliniği, Ankara
2Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Ankara
3Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Ankara
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research 2017; 6(3): 133-140 DOI: 10.5455/JCBPR.263365

Ağrı, nörolojik süreçler ve psikososyal faktörlerden etkilenen karmaşık bir deneyim olup, yaşam kalitesi ile fiziksel aktivitede azalma ve sosyal ilişkilerde bozulmaya neden olan, bireyi, toplumu ve iş gücünü etkileyen önemli bir sağlık problemidir. Ağrının şiddetini ve sıklığını azaltma, ağrı kaynaklı negatif ruh halinin iyileşmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi konusunda bilişsel davranışçı terapinin (BDT) etkinliği birçok çalışma ile gösterilmiştir. BDT ile hastanın bilişsel başa çıkma, bilişsel yeniden yapılandırma, problem çözme ve gevşeme becerileri geliştirilir. Biyopsikososyal ağrı modeli ve diğer literatür bilgileri göz önünde bulundurularak, kronik ağrı tedavisi multidisipliner bir yaklaşımla düzenlenmelidir.