Safety Planning: A Vital Preliminary Step for Professionals Working with Intimate Partner Violence Victims
1Ministry of Justice, Turkey
2Assoc. Prof., Capital University
J Cogn Behav Psychother Res 2017; 6(3): 141-150 DOI: 10.5455/JCBPR.247567
Full Text PDF

Abstract

Intimate partner violence refers to coercive behaviors used by individuals against their intimate partners systematically. Intimate partner violence (IPV) victims can experience physical, sexual and psychological aggression, including economic coercion and stalking, perpetrated by their intimate partner. Approximately one third of women all over the world have experienced physical or sexual violence perpetrated by an intimate partner. Besides the physical harm that is frequently observed as a result of intimate partner violence, psychiatric conditions, including posttraumatic stress disorder and major depression, may also develop or worsen as a result of victimization. Safety planning is a widely used intervention by mental health professionals to enhance the safety of intimate partner violence victims. The process includes the gathering of information, evaluation of the existing situation, decision-making for the type of advocacy and resources needed and the identification of future strategies on how to respond effectively to violence. Although it is seen as the first step of helping battered women and trauma informed care in the United States, the safety planning technique is being limitedly used in Turkey only by women shelters. The current review will summarize the characteristics and theoretical rationale of safety planning, discuss the safety planning process, clarify therapists’ responsibilities about safety planning, highlight research findings on the effectiveness of safety planning with intimate partner violence victims, and consider the integration of safety planning into existing cognitive and behavioral therapeutic practices.


Güvenlik Planı Hazırlama: Eş Şiddeti Mağdurları ile Çalışan Profesyoneller için Hayati Nitelikteki İlk Aşama
1Adalet Bakanlığı, Türkiye
2Doç. Dr., Capital Üniversitesi
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research 2017; 6(3): 141-150 DOI: 10.5455/JCBPR.247567

Eş şiddeti (EŞ), eşe karşı sergilenen saldırgan ve zorlayıcı davranış kalıpları ile tanımlanmaktadır; fiziksel, cinsel ve psikolojik saldırıların yanı sıra ekonomik kontrolü ve ısrarlı takip kavramlarını da kapsamaktadır. Bütün dünyada, kadınların neredeyse üçte biri eşlerinden fiziksel ya da cinsel şiddet görmektedirler. EŞ sonucunda ortaya çıkan fiziksel zararın yanı sıra TSSB ve majör depresyon sıklıkla gözlenen psikiyatrik sonuçlar arasında yer almaktadır. Güvenlik planı hazırlama, EŞ mağduru kadınlarla çalışan profesyoneller tarafından yaygın olarak kullanılan bir müdahale olup kadınların güvenliklerini sağlamayı amaçlayan yapılandırılmış bir süreçtir. Güvenlik planı hazırlama şu aşamaları içerir: bilgi toplama, var olan durumu değerlendirme, ihtiyaç duyulan kaynakların biçimi ve nasıl bir savunmaya ihtiyaç duyulacağı hakkında karar verme ve gelecekte şiddete etkin bir şekilde nasıl yanıt verilebileceği konusundaki stratejilerin belirlenmesi. Söz konusu müdahale her ne kadar Amerika’da şiddet gören kadınlara yardım ederken ve travma mağdurları ile çalışırken ilk basamak olarak görülse de, bu tekniğin kullanımı Türkiye’de kadın sığınma evleri ile sınırlıdır. Bu gözden geçirme kapsamında güvenlik planı hazırlama ile ilgili teorik bilgiler verilecek, terapistlerin güvenlik planı hazırlama konusundaki sorumlulukları netleştirilecek, güvenlik planı hazırlama süreci tartışılacak, tekniğin etkililiği konusunda yapılan araştırmaların sonuçları vurgulanacaktır ve güvenlik planı hazırlamanın bilişsel davranışçı terapilerle bütünleştirilmesi için düzlem sunulacaktır.