Language and Cognitive Behavioural Therapy Practice Paper-Literature Review and Case Example
1MSc RN Nurse Consultant in Cognitive Behavioural Therapy and Mental Health Wordsworth Health Centre, Newham, London, UK
J Cogn Behav Psychother Res 2012; 1(3): 138-144
Full Text PDF

Abstract

This paper addresses the impact of language on cognitive behavioural therapy. Language is emotive and studies carried out in the linguistic field have shown second language is less emotive when describing events occuring in the first language. This paper has been written based on the experiences of a cognitive behavior therapy (CBT) service providing therapy to patients from a diverse cultural and ethnic population. Patients whose first language is not English often receive therapy in their second language. Global migration is a common phenomenon and mainly occurs for economic reasons or threat of violence. This paper has been drawn from the results of a literature review on first and second languages and therapy. Despite being an area that is extremely relevant to therapy, there is an apparent lack of literature in relation to cognitive behavioural therapy for depression and other disorders. CBT is one of the recommended therapies by National Institute of Health and Clinical Excellence (NICE) for the treatment of depression and anxiety disorders. Findings from the linguistic field highlight the potential short comings providing therapy in a patient’s second language. The aim of this paper is to highlight the importance that therapists working in this field have an understanding of how first and second languages function and the role they play in maintaining patients’ psychological problems. This practice paper discusses measures that can be used in cognitive behavioural therapy to deal with this using a case example.


Dil ve Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulama Yazısı- Literatür Gözden Geçirmesi ve Olgu Örneği
1MSc RN Hemşire Bilişsel Davranışçı Terapi ve Ruh Sağlığı Danışmanı Wordsworth Sağlık Merkezi, Newham, Londra, Birleşik Krallık
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research 2012; 1(3): 138-144

Bu yazıda dilin bilişsel davranışçı terapi (BDT) üzerindeki etkisi ele alınmaktadır. Konuşulan dil bir duygu yoğunluğu taşımaktadır ve linguistik alanda yapılan çalışmalar ana dilimizde deneyimlenen duyguların ikinci dilde ifade edildiğinde daha az duygu yükü taşıdığını göstermektedir. Bu yazı çeşitli kültürel ve etnik populasyondan gelen hastalara BDT hizmeti veren bir servisin deneyimlerine dayanılarak yazılmıştır. Ana dili ingilizce olmayan hastaların birçoğu konuştukları ikinci dilde terapi almaktadır. Küresel göçler sık görülürler ve daha çok ekonomik nedenler veya şiddet tehdidi yüzünden gerçekleşmektedir. Bu yazı birinci ve ikinci dillerde yapılan terapilerle ilgili literatürdeki gözden geçirmelerin sonuçlarından yararlanılarak yazılmıştır. Terapi ile son derece ilgili bir alan olmasına rağmen depresyon ve diğer bozukların bilişsel davranışçı terapisi ile ilgili literatürde eksiklik bulunmaktadır. Depresyon ve anksiyete bozukluklarında BDT, Ulusal Sağlık ve Klinik Uygulamalar Enstitüsü (USKUE) tarafından önerilen terapilerden birisidir. Linguistik alanda yapılan çalışmalar hastanın ikinci dilinde yapılan terapilerin potansiyel eksikliklerini vurgulamaktadır. Bu yazının amacı alanda çalışan terapistlerin anadil ve ikinci dilin nasıl işlev gördüğünü anlamalarının önemini ve dilin hastaların psikolojik problemlerinde nasıl bir rol oynadığını vurgulamaktır. Bu gözden geçirme yazısı bilişsel davranışçı terapideki bu problemlerle başa çıkabilmek için kullanılabilecek yöntemleri bir olgu örneği üzerinden tartışmaktadır.