Evaluation of Cognitive Emotion Regulation and Metacognition Effects on Anxiety Symptoms in Generalized Anxiety Disorder and Comparison with Healthy Control
1Department of Psychiatry, Memorial Ankara Hospital, Yüksek İhtisas University Faculty of Medicine, Ankara, Türkiye
2Department of Psychiatry, Sungurlu State Hospital, Çorum, Türkiye
3Private Practice, Psychiatrist, Ankara, Türkiye
J Cogn Behav Psychother Res - DOI: 10.14744/JCBPR.2024.29865
Full Text PDF

Abstract

This study examined metacognition and maladaptive cognitive emotion regulation strategies that are considered to play a crucial role in the onset and progression of generalized anxiety disorder (GAD). Eighty-five individuals with GAD and 70 healthy individuals participated in the assessment via the State–Trait Anxiety Inventory, Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ), and Metacognitions Questionnaire-30, and participants with GAD were assessed for clinical differences with the control group. It was found that the CERQ-positive refocusing domain and Metacognitions Questionnaire-beliefs about the need to control thoughts had predictive effects on trait and state anxiety severity in GAD. Nevertheless, only the CERQ-rumination and CERQ-positive reappraisal domains had predictive effects on trait anxiety severity in GAD. This implies that establishing a comprehensive approach to GAD that combines perspectives of both metacognitive and cognitive emotion regulation is beneficial for achieving a deeper understanding of GAD and, developing strategies to improve treatment effectiveness.


Yaygın Anksiyete Bozukluğunda Bilişsel Duygu Düzenleme ve Üstbilişlerin Kaygı Belirtileri Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi ve Sağlıklı Kontrolle Karşılaştırılması
1Memorial Ankara Hastanesi, Psikiyatri Bölümü, Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye
2Sungurlu Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Çorum, Türkiye
3Özel Muayenehane, Psikiyatrist, Ankara, Türkiye
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research - DOI: 10.14744/JCBPR.2024.29865

Bu çalışmada, yaygın anksiyete bozukluğunun (YAB) başlamasında ve ilerlemesinde önemli bir role sahip olduğu düşünülen üstbilişlerin ve maladaptif bilişsel duygu düzenleme stratejilerinin değerlendirilmesi amaçlandı. Çalışmaya 85 YAB’lı ve 70 sağlıklı birey, Durumluk-Sürekli Kaygı Ölçeği (DSKÖ), Bilişsel Duygu Düzenleme Ölçeği (BDDÖ) ve Üstbiliş Ölçeği-30 (ÜBÖ) yoluyla değerlendirilerek alındı. YAB’lı bireyler ile kontrol grubu arasındaki klinik farklar da kontrol edildi. YAB’da BDDÖ-olumlu yeniden odaklanma stratejisi ve ÜBÖ-düşünceleri kontrol ihtiyacı alt boyutlarının durumluk ve sürekli kaygı üzerinde yordayıcı etkisi saptandı. Fakat, sadece YAB’da BDDÖ-ruminasyon ve BDDÖ-olumlu yeniden değerlendirmenin sürekli kaygı üzerinde yordayıcı etkisi tespit edildi. Bu sonuçlar, YAB’a üstbiliş ve bilişsel duygu düzenleme perspektiflerini birleştiren kapsamlı bir yaklaşımın elde edilmesinin, YAB’ın daha derinlemesine anlaşılmasına ve dolayısıyla YAB’da tedavi etkinliğini artıracak stratejilerin kullanılmasına faydalı olabileceği anlamına gelebilir.