An Example for Education and Standardization in Psychotherapy: The Psychotherapy System in Germany
1Ibn Haldun University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Psychology, Istanbul, Turkey
J Cogn Behav Psychother Res 2021; 10(1): 46-55 DOI: 10.5455/JCBPR.108366
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The determination process of all details and the establishment of regulations regarding psychotherapy, which is an important part of legal health insurance services in Germany, has taken its present form in about 50 years. It can be accepted that the process started in 1967 with the application of psychoanalytically oriented psychotherapy by medical doctors within the scope of legal insurance. Later, the most concrete step was taken in 1999 with the Psychotherapy Law entering into force. Any specialist in the field of mental health cannot call himself a ‘psychotherapist’ with the enforcement of this law because ‘psychotherapist’ has become a legally protected profession group like ‘doctor’ in Germany. In addition to the medical doctor psychotherapists, psychologist psychotherapists, and child and adolescent psychotherapists have also started to provide services under legal insurance. In this review, the psychotherapy system, the content of psychotherapy education, the standards in professional practice, the quality of psychotherapy service or the mechanisms that provide the control of the procedural processes regarding the implementation process will be mentioned.


Psikoterapide Eğitim ve Standardizasyon İçin Bir Örnek: Almanya’daki Psikoterapi Sistemi
1İbn Haldun Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research 2021; 10(1): 46-55 DOI: 10.5455/JCBPR.108366

Almanya’da yasal sağlık sigortası hizmetlerinin önemli bir parçası olan psikoterapiye dair tüm detayların belirlenmesi ve süreç içerisindeki düzenlemelerin oturması yaklaşık 50 yılda bugünkü halini almıştır. Sürecin başlangıcı 1967 yılında tıp doktorlarının psikoanalitik yönelimli psikoterapiyi yasal sigorta kapsamında uygulaması kabul edilebilir. Daha sonra en somut diğer büyük adım 1999 yılında Psikoterapi Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle atılmıştır. Kanunun yürürlüğe girmesiyle ruh sağlığı alanında çalışan herhangi bir uzman kendisini ‘psikoterapist’ olarak adlandıramaz. Çünkü ‘psikoterapistlik’ Almanya’da ‘doktorluk’ gibi yasal açıdan korunan bir meslek grubu haline gelmiştir. Tıp doktoru psikoterapistlerin yanısıra, psikolog psikoterapistler ve çocuk ve ergen psikoterapistleri de yasal sigorta kapsamında hizmet vermeye başlamıştır. Psikoterapi sistemine dair, psikoterapi eğitiminin içeriği, mesleki uygulamadaki standartlar, psikoterapi hizmetinin kalitesini veya uygulamaya dair prosedürel süreçlerin kontrolünü sağlayan mekanizmalara değinilecektir.