E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Review Article 


TR: Stres ve Kişilik Tipleri: Bir Derleme Çalışması EN: Stress and Personality Types: A Review

Oğuz MERCAN, Sema YAZICI KABADAYI, Selçuk ASLAN.

Abstract
TR:

Yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olan stres, özellikle zorlayıcı etkenler ile karşılaştığımızda ortaya çıkan zihinsel ve bedensel belirtileri içeren tepkiler bütünüdür. Stres başta psikolojik ve fizyolojik etkiler olmak üzere bireyleri çok yönlü bir şekilde etkilemekte; bu etkilerle birlikte bireylerin davranışlarını şekillendirmektedir. Kişilik insanın karşılaştığı zorluklara verdiği davranışsal ve bilişsel savunma mekanizmalarının dışavurumu ile oluşmaktadır. Bu nedenlerle stres ve kişilik yapısı arasında bir bağlantı vardır. Zorlayıcı stres süreçlerinde bireylerin yaşadıkları stresin kişilik tipleri ve beş faktör kişilik özellikleri ile ilişkileri, birçok araştırmada ele alınmıştır.

Bu inceleme yazısında stresle ilişkili verilen zihinsel tepkileri ve stratejileri incelemek, stres ve kişilik yapısı arasındaki ilişkileri ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaçla alanda gerçekleştirilen çalışmalara yönelik bir derleme yapılmıştır. Bu kapsamda, stresin ana yapısı ve özellikleri ile kişilik tipleri ve beş faktör kişilik özellikleri arasındaki ilişkilerini inceleyen çalışmaların derlemesi yapılarak, bu alanda çalışan araştırmacıların yararlanması amaçlanmıştır.


EN:

Stress, which is an inseparable part of our lives, is a set of reactions including mental and physical symptoms that occur especially when we encounter challenging factors. Stress affects individuals in many ways, especially psychological and physiological effects. These influences shape the behavior of individuals. Personality is formed by the expression of behavioral and cognitive defense mechanisms that people give to the difficulties they face. For these reasons, there is a connection between stress and personality structure. The personality types and the five-factor personality traits of the stress experienced by individuals in challenging stress processes have been discussed in many studies.

In this review, we aimed to examine the mental responses and strategies related to stress and to reveal the relationships between stress and personality structure. For this purpose, we conducted a compilation study. In this context, we have compiled studies examining the relationship between the main structure and characteristics of stress, personality types, and five-factor personality traits and aimed to benefit researchers working in this field.

Key words: TR: Stres, kişilik tipleri, beş faktör kişilik özellikleri EN: Stress, personality types, five factor personality traits


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Oğuz MERCAN
Articles by Sema YAZICI KABADAYI
Articles by Selçuk ASLAN
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

MERCAN O, KABADAYI SY, ASLAN S, . TR: Stres ve Kişilik Tipleri: Bir Derleme Çalışması EN: Stress and Personality Types: A Review. JCBPR. 2023; 12(1): 71-86. doi:10.5455/JCBPR.126569


Web Style

MERCAN O, KABADAYI SY, ASLAN S, . TR: Stres ve Kişilik Tipleri: Bir Derleme Çalışması EN: Stress and Personality Types: A Review. https://www.jcbpr.org/?mno=126569 [Access: March 30, 2023]. doi:10.5455/JCBPR.126569


AMA (American Medical Association) Style

MERCAN O, KABADAYI SY, ASLAN S, . TR: Stres ve Kişilik Tipleri: Bir Derleme Çalışması EN: Stress and Personality Types: A Review. JCBPR. 2023; 12(1): 71-86. doi:10.5455/JCBPR.126569Vancouver/ICMJE Style

MERCAN O, KABADAYI SY, ASLAN S, . TR: Stres ve Kişilik Tipleri: Bir Derleme Çalışması EN: Stress and Personality Types: A Review. JCBPR. (2023), [cited March 30, 2023]; 12(1): 71-86. doi:10.5455/JCBPR.126569Harvard Style

MERCAN, O., KABADAYI, S. Y., ASLAN, S. & (2023) TR: Stres ve Kişilik Tipleri: Bir Derleme Çalışması EN: Stress and Personality Types: A Review. JCBPR, 12 (1), 71-86. doi:10.5455/JCBPR.126569Turabian Style

MERCAN, Oğuz, Sema YAZICI KABADAYI, Selcuk ASLAN, and . 2023. TR: Stres ve Kişilik Tipleri: Bir Derleme Çalışması EN: Stress and Personality Types: A Review. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 12 (1), 71-86. doi:10.5455/JCBPR.126569Chicago Style

MERCAN, Oğuz, Sema YAZICI KABADAYI, Selcuk ASLAN, and . "TR: Stres ve Kişilik Tipleri: Bir Derleme Çalışması EN: Stress and Personality Types: A Review." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 12 (2023), 71-86. doi:10.5455/JCBPR.126569MLA (The Modern Language Association) Style

MERCAN, Oğuz, Sema YAZICI KABADAYI, Selcuk ASLAN, and . "TR: Stres ve Kişilik Tipleri: Bir Derleme Çalışması EN: Stress and Personality Types: A Review." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 12.1 (2023), 71-86. Print. doi:10.5455/JCBPR.126569APA (American Psychological Association) Style

MERCAN, O., KABADAYI, S. Y., ASLAN, S. & (2023) TR: Stres ve Kişilik Tipleri: Bir Derleme Çalışması EN: Stress and Personality Types: A Review. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 12 (1), 71-86. doi:10.5455/JCBPR.126569