E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

JCBPR. Year: 2022, Volume: 11, Issue: 2

  Original Research
 1. INVESTIGATION OF THE EFFECT OF SOCIODEMOGRAPHİC VARİABLES, HOPELESSNESS AND INTOLERANCE OF UNCERTAINTY ON PERCEIVED STRESS LEVELS BY PHYSICIANS DURING COVID-19 PANDEMIC
  ilker özdemir , güliz özgen hergül ,
  JCBPR. 2022; 11(2): 85-92
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/JCBPR.83146

 2. Original Research
 3. Yeme Farkındalığının Bireylerin Sosyodemografik, Klinik ve Kişilik Özellikleri ile İlişkisi
  Murat Yalçın , Dilan Çelik , Selim Arpacıoğlu,
  JCBPR. 2022; 11(2): 93-105
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/JCBPR.81350

 4. Original Research
 5. A Study on Women Athletes: The Relationship Between Cognitive Distortions and Physical Self-Perception
  Beyza Nur KILIC , Hudayar CIHAN
  JCBPR. 2022; 11(2): 106-115
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/JCBPR.55907

 6. Original Research
 7. Romantik İlişkilerde Kıskançlığın Benlik Saygısı, Empati Becerisi, Güven, İlişki kalitesi ve Çeşitli Faktörler Üzerinden İncelenmesi Examination of Jealousy in Romantic Relationships Based on Self-Esteem, Empathy Skills, Trust, Relationship Quality and Various Factors
  Selim Arpacıoğlu , Bilge Dönmez, Batuhan Ayık , Mehmet Emrah Karadere ,
  JCBPR. 2022; 11(2): 116-124
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/JCBPR.114837

 8. Original Research
 9. İki Uçlu Bozukluk Ve Tek Uçlu Depresyonda Erken Dönem Uyumsuz Şemalar Ve İşlevsellik
  Yağmur SUADİYE DALĞIÇ,
  JCBPR. 2022; 11(2): 125-135
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/JCBPR.94560

 10. Original Research
 11. INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONALITY BELIEFS AND DIMENSIONAL PERSONALITY TRAITS ACCORDING TO DSM-5 KİŞİLİK İNANÇLARI VE DSM-5’E GÖRE BOYUTSAL KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI [Turkish]
  Kübra Sezer Katar, Ayşe Gökçen Gündoğmuş, Sibel Örsel,
  JCBPR. 2022; 11(2): 136-146
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/JCBPR.33135

 12. Review Article
 13. Ergenlerin Çevrimiçi Başlayan Arkadaşlıkları Tehlikeli Olabilir: Riskler ve Önlemler
  Yüksel Demirel, Erol Göka,
  JCBPR. 2022; 11(2): 147-157
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/JCBPR.86079

 14. Review Article
 15. Sınırda Kişilik Bozukluğunda Modları Anlama ve İyileştirmeye Üzerine Bir Derleme
  AYŞE Gök
  JCBPR. 2022; 11(2): 158-167
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/JCBPR.84514

 16. Case Report
 17. Cognitive Behavioral Therapy Based Virtual Reality Exposure Intervention in Public Speaking Anxiety: A Case Study [Turkish]
  Ömer ÖZER, Mustafa Kemal YÖNTEM, Tahsin Gökalp ŞAAN,
  JCBPR. 2022; 11(2): 168-180
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/JCBPR.131947