E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

JCBPR. Year: 2022, Volume: 11, Issue: 3

  Original Research

 1. Dysfunctional Fear of Progression in Diabetes Mellitus Patients and Association with HbA1c Level
  Esra Yancar Demir , Yasemin Kaya , Behcet Coşar, Tuba Özcan, Özgür Enginyurt,
  JCBPR. 2022; 11(3): 181-189
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/JCBPR.80462

 2. Mental Health Training Characteristics of Psychiatry and Psychology Professionals and Their Reliance on Training Schools in Turkey
  Alişan Burak Yaşar, İbrahim Gündoğmuş , Anıl Gündüz ,
  JCBPR. 2022; 11(3): 190-197
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/JCBPR.74416

 3. SEQUENTIAL MEDIATOR ROLE OF EMOTION MANAGEMENT SKILLS AND NEGATIVE EMOTIONS BETWEEN POSTTRAUMATIC COGNITIONS AND SOMATIZATION
  Alperen Şenol , Makbule Kalı Soyer ,
  JCBPR. 2022; 11(3): 198-207
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/JCBPR.69959

 4. Adaptation of Short Suggestibility Scale to Turkish : A Validation and Reliability Study
  Emre Köroğlu, Başar Ayrıbaş, Rukiye Köroğlu, Kültegin Ögel,
  JCBPR. 2022; 11(3): 208-219
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/JCBPR.92884

 5. THE EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF COGNITIVE BEHAVIOURAL THERAPY IN CASES WITH ONGOING SYMPTOMS OF OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDER IN SPITE OF USING PSYCHOTROPIC DRUGS
  Tamer Numan Duman , Füsun Gökkaya, merve özger arslan, hasan kaya,
  JCBPR. 2022; 11(3): 220-234
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/JCBPR.128698

 6. Üst-Duygu Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
  Adalet Yardımcı, Başak Bahtiyar,
  JCBPR. 2022; 11(3): 235-247
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/JCBPR.134190

 7. TOKAT İLİNDE ÖĞRENİM GÖRMEKTE OLAN LİSE ÖĞRENCİLERİNDE DUYGUSAL VE DAVRANIŞSAL SORUN PREVALANSI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
  YUNUS EMRE BULUT , MÜCAHİT EĞRİ, HASAN BOZKURT,
  JCBPR. 2022; 11(3): 248-259
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/JCBPR.3764

 8. Review Article

 9. Erkek Cinsel İşlev Bozukluklarının Tedavisinde Bilinçli Farkındalık Temelli Müdahaleler: İntegratif Sistematik Derleme / An Integrative Systematic Review on Mindfulness-Based Interventions for Male Sexual Dysfunctions
  İpek İZGİALP , Cennet ŞAFAK ÖZTÜRK ,
  JCBPR. 2022; 11(3): 260-273
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/JCBPR.60461

 10. Sosyal Kaygı Bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Terapi Açısından Değerlendirilmesi The Evaluation of Social Anxiety Disorder In Terms of Cognitive Behavioral Therapy
  Büşra Altınışık, Ayşe Bikem Hacıömeroğlu
  JCBPR. 2022; 11(3): 274-284
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/JCBPR.111233

 11. Other

 12. Author Index

  JCBPR. 2022; 11(3): 285-285
  » Abstract » PDF

 13. Subject Index

  JCBPR. 2022; 11(3): 286-287
  » Abstract » PDF

 14. Reviewer Index

  JCBPR. 2022; 11(3): 288-288
  » Abstract » PDF